lean prezentacje

Posted by admin on 27 kwietnia 2014 | Subscribe
in Bez kategorii
as ,

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w modelach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a równocześnie całkowicie niekoniecznych. Techniki lean są uniwersalne Nadrzędnym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie trwonienia zarówno w aspekcie siły roboczej jak i eksploatowanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management stwarza szansę zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia rozwiązania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność ocenienia, które działania są niepotrzebne dla firmy.